ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1921
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wskazania przedstawicieli do powiatowo – gminnego zespołu do spraw opiniowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Węgorzewo
Nr aktu prawnego
XLV/199/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1922
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II SA/Ol 99/09) wydanego w sprawie oddalenia skargi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. - nr PN.0911-145/09 dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Węgorzewie Pana Jerzego Kotowicza.
Nr aktu prawnego
XLV/198/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1923
Data podjęcia
2009-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XLV/197/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1924
Data podjęcia
2009-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/196/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1925
Data podjęcia
2009-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015
Nr aktu prawnego
XLIV/195/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1926
Data podjęcia
2009-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie odwołania oraz powołania przedstawiciela Gminy Budry do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji
Nr aktu prawnego
XLIV/194/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1927
Data podjęcia
2009-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
XLIV/193/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1928
Data podjęcia
2009-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
294/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1929
Data podjęcia
2009-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego.
Nr aktu prawnego
293/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1930
Data podjęcia
2009-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatrudnienia i powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
292/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji