ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 58/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 58/2020

Szczegóły informacji

58/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2020-02-18

Data podjęcia/podpisania: 2020-02-18

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020, a także koła gospodyń wiejskich

Na podstawie:

        Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,723,1365  ze zm.), ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212, z 2019 r. poz. 693.) oraz „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, przyjętego Uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 września 2019 r. Zarząd Powiatu uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1
 
Ogłasza się otwarty Konkurs Ofert 2020 na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w zakresie:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3. Podtrzymywania i upowszechnianie  tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Działalności na rzecz  osób w wieku emerytalnym;
7. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 
§ 2
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
 
§ 3 
 
1. Informację o ogłoszeniu  Konkursu Ofert 2020 publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Węgorzewskiego,
  2. na stronie internetowej Powiatu Węgorzewskiego, w zakładce Aktualności,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Starosty ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta            
                                                                                                                                                                                    Marzenna Supranowicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Dawcewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 14:32:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 14:37:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 14:43:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony