ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/93/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/93/2020

Szczegóły informacji

XVI/93/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2020-02-27

Data podjęcia/podpisania: 2020-02-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 1176, opublikowano dnia: 2020-03-04

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok

Na podstawie:

       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 511) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

 § 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 50.594.647,24 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 46.563.782,90  zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.022.930,58 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 4.030.864,34 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.509.819,34 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50.956.810,03 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 45.363.376,59 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 40.707.341,08 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.447.056,90 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.260.284,18 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 518.777,00  zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.514.289,00 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.440.969,51 zł,
   5. obsługa długu 182.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 5.593.433,44  zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  5.593.433,44  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.720.427,44  zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 0,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  6.225.313 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8  do niniejszej uchwały.
 7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  362.162,79 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 186.877,01 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 175.285,78 zł.
 8. Przychody budżetu wyniosą 1.362.162,79 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
                                            w Węgorzewie              
                                   
   Halina Faj                   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-03 14:11:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-03 14:24:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04 10:18:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony