ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 71/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 71/2020

Szczegóły informacji

71/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2020-04-29

Data podjęcia/podpisania: 2020-04-29

Tytuł aktu:

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2020 roku

Na podstawie:

        Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
 
1. Plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 50.694.924,44 zł, w tym:
  • dochody bieżące 46.664.060,10 zł,
  • dochody majątkowe 4.030.864,34 zł.
2. Dochody wykonano w wysokości 13.116.900,58 zł, tj. 25,88 % planu, w tym:
  • dochody bieżące 13.116.900,58 zł, tj. 28,11 % planu,
  • dochody majątkowe  0 zł, tj. 0 % planu.
3. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 51.057.087,23 zł w tym:
  • wydatki bieżące 45.463.653,79 zł,
  • wydatki majątkowe 5.593.433,44 zł.
4. Zrealizowano wydatki w wysokości 10.776.224,54 zł, tj. 21,11 % planu, w tym :
  • wydatki bieżące 10.776.224,54 zł tj. 23,71 % planu,
  • wydatki majątkowe 0 zł tj. 0 % planu.
5. Planowany deficyt budżetu powiatu, po zmianach, na 31 marca 2020 roku wynosi (-) 362.162,79 zł. W I kwartale br. osiągnięto nadwyżkę w kwocie (+) 2.510.314,01 zł.

§ 2
 
Przychody budżetu za I kwartał 2020 r. wyniosły 4.866.386,20 zł i pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu za 2019.
 
§ 3

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2020 r. nie wystąpiły.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
 
Starosta             
Marzenna Supranowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-29 12:35:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-29 12:35:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29 12:35:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony