ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/113/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/113/2020

Szczegóły informacji

XXIII/113/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2020-09-24

Data podjęcia/podpisania: 2020-09-24

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020– 2026

Na podstawie:

             Na podstawie art. 226, art..227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
  1. Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków planowanych w 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026 i wykazanych w załączniku Nr 1 uchwały Nr XIV/83/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020–2026.
§ 2
 
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020–2026, ustala się w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Halina Faj                 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony