ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 101/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 101/2020

Szczegóły informacji

101/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2020-10-28

Data podjęcia/podpisania: 2020-10-28

Tytuł aktu:

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za III kwartał 2020 roku

Na podstawie:

        Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
 
1. Plan dochodów budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 30 września 2020 roku wynosi 49.659.562,46 zł, w tym:
  • dochody bieżące 47.812.539,93 zł,
  • dochody majątkowe 1.847.022,53 zł.
2. Dochody wykonano w wysokości 39.331.037,59 zł, tj. 79,20 % planu, w tym:
  • dochody bieżące 37.243.700,56 zł, tj. 77,89 % planu,
  • dochody majątkowe 2.087.337,03 zł, tj. 113,01 % planu.
3. Plan wydatków budżetu powiatu, po zmianach, na dzień 30 września 2020 roku wynosi 49.936.400,99 zł w tym:
  • wydatki bieżące 46.655.056,12 zł,
  • wydatki majątkowe 3.281.344,87 zł.
4. Zrealizowano wydatki w wysokości 35.676.592,97 zł, tj. 71,44 % planu, w tym :
  • wydatki bieżące 32.431.966,57 zł tj. 69,51 % planu,
  • wydatki majątkowe 3.244.626,40 zł tj. 98,88 % planu.
5. Planowany deficyt budżetu powiatu, po zmianach, na 30 września 2020 roku wynosi (-) 276.838,53 zł. W III kwartale br. osiągnięto nadwyżkę w kwocie (+) 3.654.444,62 zł.

§ 2
 
Przychody budżetu za III kwartał 2020 r. wyniosły 4.866.386,20 zł i pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu za 2019.
 
§ 3

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w III kwartale 2020 r. nie wystąpiły.

§ 4
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
 
Starosta             
Marzenna Supranowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-28 13:28:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-28 13:29:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28 14:44:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony