ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
123/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
122/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wewnętrznej na terenie gminy Pozezdrze (działka nr 6/22), celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1801N (działka nr ewid. 186/2 w obrębie 19 Przystań – Stawki), celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
120/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
119/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXIX/139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/138/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19
Nr aktu prawnego
XXIX/136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
118/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji