ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
117/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, a także koła gospodyń wiejskich
Nr aktu prawnego
116/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Nr aktu prawnego
115/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021–2026
Nr aktu prawnego
XXVIII/135/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/134/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/133/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
XXVIII/132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/131/2021
Status
wstrzymanie wykonania
Lp: 39
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie na rok 2021
Nr aktu prawnego
114/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie na rok 2021
Nr aktu prawnego
113/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji