ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/81/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/81/2019

Szczegóły informacji

XIV/81/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-12-19

Data podjęcia/podpisania: 2019-12-19

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 6382, opublikowano dnia: 2019-12-23

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok

Na podstawie:

            Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 511) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano następujących zmian:
  1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.542.261,87 zł  i obejmuje:
   1. dochody bieżące w kwocie 43.960.350,21  zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.397.972,38
   2. dochody majątkowe w kwocie 4.581.911,66 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.624.117,50 zł.
  2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.978.673,11 zł i obejmuje:
   1. wydatki bieżące w kwocie 41.703.619,72 zł, z czego
    1. wydatki jednostek budżetowych 37.484.185,15  zł , w tym:
     • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.553.320,40  zł,
     • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.930.864,75  ,
    2. dotacje na zadania bieżące 497.521,04  zł,
    3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.644.512,13 ,
    4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.895.401,40 zł,
    5. obsługa długu 182.000,00  zł,
   2. wydatki majątkowe w kwocie 7.275.053,39  zł, z czego:
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  7.182.553,39  zł w tym:
     • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.972.253,13  zł
    2. pozostałe wydatki majątkowe 92.500,00 zł
 2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  6.278.974,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  436.411,24,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
 § 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
                                            w Węgorzewie              
                                   
   Halina Faj                   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-20 12:13:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-20 12:18:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23 14:05:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony