ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/83/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/83/2019

Szczegóły informacji

XIV/83/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2019-12-19

Data podjęcia/podpisania: 2019-12-19

Tytuł aktu:

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026

Na podstawie:

         Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869), oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
 
Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgorzewskiego, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2
  1. Ustala się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
  3. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3
 
1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
§ 4
 
Objaśnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik nr 3.
 
§ 5
 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w Węgorzewie Nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019-2026 z późniejszymi zmianami.
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku budżetowego 2020 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
                                            w Węgorzewie              
                                   
   Halina Faj                     

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-20 12:27:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-20 12:32:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-20 12:32:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony