ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/117/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/117/2020

Szczegóły informacji

XXIV/117/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Data podjęcia/podpisania: 2020-10-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 4595, opublikowano dnia: 2020-11-13

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Węgorzewskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2021 r.

Na podstawie:

                 Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P .z 2020 r.  poz. 670), Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
  1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:
- rower lub motorower                                                                        113 zł
- motocykl                                                                                        223 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t                              486 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t  do 7,5 t                 606 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. do 16 t                  857 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                      1263 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                    1537 zł
  1. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę
    w wysokości brutto:
- rower lub motorower                                                                         20 zł
- motocykl                                                                                         27 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t                               40 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t  do 7,5 t                  52 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. do 16 t                   75 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                       136 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                      200 zł
  1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust.1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów zobowiązany jest właściciel pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Halina Faj                

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Naczelnik Wydziału Komunikacji
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-02 10:33:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-02 10:33:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 11:29:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony