ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie realizacji usług pielęgnacyjnych w domach pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XII/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Nr aktu prawnego
XII/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonej przystani w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XII/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Węgorzewskiego od dnia 01 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
XII/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Węgorzewie w pięcioletnie Technikum w Węgorzewie wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XII/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XII/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgorzewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgorzewie wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XII/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2019–2026
Nr aktu prawnego
XI/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/61/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji