ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021–2026
Nr aktu prawnego
XXVIII/135/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/134/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/133/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
XXVIII/132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/131/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020-2026
Nr aktu prawnego
XXVII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026
Nr aktu prawnego
XXVI/126/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji