ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/132/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/132/2021

Szczegóły informacji

XXVIII/132/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVIII

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2021-01-28

Data podjęcia/podpisania: 2021-01-28

Tytuł aktu:

w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie:

         Na podstawie art. 5 ust.2 oraz art.12 pkt.  8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 3 oraz art. 20 a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§1
 
  1. Powiat Węgorzewski powierza Gminie Węgorzewo wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej na rok 2021.
  2. Na realizację powyższego zadania Powiat Węgorzewski przekaże Gminie Węgorzewo kwotę 10 000 zł i zawrze stosowne porozumienie.
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Halina Faj                  

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony