ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1991
Data podjęcia
2009-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009
Nr aktu prawnego
256/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1992
Data podjęcia
2009-05-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
255/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1993
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia bilansów za 2008 rok
Nr aktu prawnego
254/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1994
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków EFS
Nr aktu prawnego
253/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1995
Data podjęcia
2009-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie projektu systemowego pt. „Pomocna dłoń – zespół wsparcia środowiskowego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nr aktu prawnego
252/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1996
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2009
Nr aktu prawnego
251/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1997
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok
Nr aktu prawnego
250/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1998
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
249/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1999
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji sporządzonego za 2008 rok
Nr aktu prawnego
248/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2000
Data podjęcia
2009-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządzonego za 2008 rok
Nr aktu prawnego
247/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji