ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wsparcie instytucji opieki socjalnej z Powiatu Węgorzewskiego w okresie COVID-19”
Nr aktu prawnego
106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu powiatu węgorzewskiego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021-2026
Nr aktu prawnego
103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2020– 2026
Nr aktu prawnego
XXIV/120//2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”
Nr aktu prawnego
XXIV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Węgorzewskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Powiatowi Oleckiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego
Nr aktu prawnego
XXIV/116/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji