ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:10:09 Upublicznienie elementu informacja WŚBI.6740.1.6.2021.AA
(widoczna od 2021-02-23 00:00:00 do 2021-04-04 00:00:00)
Agnieszka Andrzejewska

Zmiany z dnia: 2021-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:09:14 Edycja elementu sprawa Zgłoszenia: budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, rozbiórki. Administrator Systemu
15:06:05 Edycja elementu sprawa Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, rozbiórki Administrator Systemu
14:56:02 Upublicznienie elementu dokument Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością B-3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zgłoszenia budowy; robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Administrator Systemu
14:50:27 Upublicznienie elementu dokument Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zgłoszenia budowy; robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Administrator Systemu
14:50:26 Upublicznienie elementu dokument Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zgłoszenia budowy; robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Administrator Systemu
14:50:26 Upublicznienie elementu dokument Zgłoszenie rozbiórki PB-4 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zgłoszenia budowy; robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:50:51 Edycja elementu załącznik do informacji Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 25.02.2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych Administrator Systemu
09:50:33 Edycja elementu załącznik do informacji Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 28.01.2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-02-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:04:24 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony