ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:51:15 Zmiana statusu elementu informacja Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert 2019 na powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2020 r. - status archiwalny Administrator Systemu
09:50:11 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Węgorzewie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także koła gospodyń wiejskich Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:43:13 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Informacja o wynikach naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: WO.2110.2.2021.IFS Administrator Systemu
13:41:47 Zmiana parametru danych do wyników. Edycja elementu wakaty - ogłoszenie WO.2110.2.2021.IFS Administrator Systemu
13:41:35 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie WO.2110.2.2021.IFS Administrator Systemu
08:41:53 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXVIII/133/2021 Katarzyna Atkielska

Zmiany z dnia: 2021-02-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej Administrator Systemu
14:23:02 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-02-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:43:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania przez Powiat Węgorzewski deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021 – 2026 Administrator Systemu
15:39:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Węgorzewskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026 oraz uchwały budżetowej na rok 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Budżet Powiatu Węgorzewskiego na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021 – 2026 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony