ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:31 Upublicznienie elementu informacja Informacja KP PSP o stanie bezpieczeństwa Powiatu Węgorzewskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok. Katarzyna Atkielska
14:06:13 Upublicznienie elementu informacja Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Węgorzewskiego za 2020 rok. Katarzyna Atkielska
14:03:53 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Węgorzewskiego w 2020 roku. Katarzyna Atkielska
13:59:16 Upublicznienie elementu informacja Informacja o sporcie i rekreacji w Powiecie Węgorzewskim za 2020 rok. Katarzyna Atkielska
13:59:16 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z działalności za 2020 r. Katarzyna Atkielska
13:59:16 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr XXVIII/2021 z dn. 28.01.2021 r. Katarzyna Atkielska

Zmiany z dnia: 2021-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:34:15 Deaktywacja elementu informacja Transmisja XXIX sesji Rady Powiatu w Węgorzewie VI kadencji (2018-2023) Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-02-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:57:15 Upublicznienie elementu informacja Transmisja XXIX sesji Rady Powiatu w Węgorzewie VI kadencji (2018-2023) Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:22:37 Edycja elementu sprawa Zgłoszenia: budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, rozbiórki. Administrator Systemu
14:21:59 Edycja elementu sprawa Zgłoszenia: budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, rozbiórki. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji