ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 75945
Dane kontaktowe 37851
Zadania Wydziałów 37805
Ewidencje i Rejestry 10810
Rada Powiatu 47
Skład Rady 49714
Komisje 17117
Uchwały Rady 2468458
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 80508
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 13487
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 128480
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 51499
Interpelacje i zapytania radnych 4179
Zarząd Powiatu 24273
Skład Zarządu 16191
Uchwały Zarządu 2248023
Zamówienia publiczne 233670
Plan Zamówień Publicznych 17414
Zamówienia do 30 000 Euro 77704
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 432186
Akty prawne 2154422
Uchwały Rady Powiatu 2243244
Uchwały Zarządu Powiatu 2216429
Dziennik Ustaw 1
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 905
Projekt Budżetu 35151
Budżet 25406
Sprawozdania 71453
Wykaz mienia 12645
Oświadczenia majątkowe 17518
2020 Rok 1428
2019 Rok 7139
2018 Rok 14093
2017 Rok 13859
2016 Rok 12710
2015 Rok 34001
2014 Rok 30290
Strategie, raporty, opracowania 40995
Konsultacje 5051
Raport o stanie powiatu 1852
Ochrona środowiska 13632
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 19863
Dom Pomocy Społecznej 12134
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9014
Powiatowy Dom Samopomocy 5963
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 20176
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 6497
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 7570
Zespół Szkół Zawodowych 5963
Zespół Szkół Ogólnokształcących 8134
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 16285
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5892
Organizacje pozarządowe 659
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 25352
Zasady współpracy 28594
Konkursy Ofert 124496
Sprawozdania 18378
Konsultacje społeczne 19078
RDPP 7568
ZES 3125
Stowarzyszenia 6100
Fundusze unijne i granty 22003
Kontrole 8443
Kontrola zarządcza 28779
Audyt wewnętrzny 11955
Schemat procedur kontroli 2818
Kontrole zewnętrzne 889
Kontrole Komisji Rewizyjnej 258
Biuro Rzeczy Znalezionych 34217
Wybory samorządowe 2010 16650
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 19345
Wybory samorządowe 2014 7311
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 14975
Wybory samorządowe 2018 12039
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 7300
Dostęp do Informacji publicznej 19066
Zgłoszenia budowy 66741
Petycje 17562
Starostwo Powiatowe 9634
Rada Powiatu 2652
Działalność lobbingowa 7720
Nieodpłatna pomoc prawna 18947
Dostępność 1198

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5050
Strona główna 47729
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1634336
Redakcja Biuletunu 4376
Adres Redakcji 6359
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 7792
Mapa serwisu 4402
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15569

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 435504
Informacje o naborze 221553
Zamówienia publiczne 327931
Przetwarzanie danych osobowych 7898
« powrót do poprzedniej strony