ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11 MiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 49.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 6.8 MiB)
 • Załączniki Nr 8 - Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna (ZIP, 10.3 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Projekt słałej organizacji ruchu (ZIP, 6.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 1 (PDF, 505.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 2 ( pytania nr 1 - nr 7) (PDF, 876.3 KiB)
 • do pyt. nr 3 - SST podbudowa z kruszywa stab. cementem (PDF, 540.3 KiB)
 • do pyt. nr 4 - SST ścinka lub uzupełnianie poboczy (PDF, 383.2 KiB)
 • pyt. nr 5 - SST warstwa odsączajaca (PDF, 448.2 KiB)