ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim: Zadanie I - Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1815N w miejscowości Sąkieły Małe, gm. Budry; Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1799N, na odcinku od skrzyżowania z DK63 w Perłach do miejscowości Biedaszki, w gminie Węgorzewo
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 301.9 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 52.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (DOCX, 55.3 KiB)
 • Załączniki Nr 8.1 - 11.1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - Zadanie I (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załączniki Nr 8.2 - 11.2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - Zadanie II (ZIP, 15.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - pytania do postępowania i odpowiedzi zamawiającego (PDF, 1019.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 240.3 KiB)
 • SST-M.13.05.02. Wykonanie sklepienia ceglanego (PDF, 649.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 748.4 KiB)
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (PDF, 74.3 KiB)
 • Wzór Oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (DOCX, 14 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 2 do nr 7 (DOCX, 132 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 588.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (DOCX, 79 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - Treść pytań oraz odpowiedzi zmawiającego (PDF, 62.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 522 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II zamówienia (PDF, 304.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I zamówienia (PDF, 362.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 362.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 90.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 281.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 655.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 2 do nr 7 (DOCX, 132 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 556.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (DOCX, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.1 KiB)
 • Korekta informacji z otwarcia ofert w dniu 7.11.2019 r. (PDF, 225.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1 (PDF, 306 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 2 (PDF, 280.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim: Zadanie I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim, na odcinku od miejscowości Stręgiel, gm. Węgorzewo do końca miejscowości Kuty, gm. Pozezdrze, odcinek II i III. Zadanie II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1598N w Powiecie Węgorzewskim, na odcinku od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 287.4 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 50 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (DOCX, 48.2 KiB)
 • załącznik do umowy - karta gwarancyjna (wzór) (DOCX, 26.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna, zadanie I (odcinek II i III Stręgiel - Kuty) Załączniki Nr 8.1, 9.1, 10.1 (ZIP, 13.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna, zadanie II (Brzozowo - Prynowo) Załączniki Nr 8.2, 9.2, 10.2 (ZIP, 16.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - II postępowanie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 97.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 345.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 691.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów - Etap III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.2 KiB)
 • SIWZ z Załącznikami Nr 2 - Nr 7 (DOC, 446.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.1 Dokumentacja techniczna (Dokumentacja projektowa branża budowlana) (ZIP, 17.8 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.2 Dokumentacja techniczna (Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.3 Dokumentacja techniczna (Dokumentacja projektowa instalacji hydrantowej i wod.-kan) (ZIP, 12 MiB)
 • Załącznik do SIWZ Nr 1.4 Dokumentacja techniczna (Przedmiary) (ZIP, 5.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 30.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 48.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim – Etap II, odcinek I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 280.2 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 6 do SIWZ (DOCX, 47 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 166.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 347.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (ZIP, 49.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 504.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 63.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 87.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ po zmianie (DOC, 97.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 350.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 453.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 252.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 237.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 56 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 92.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 102.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 879.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 149.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji