ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIX/98/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XIX/98/2020

Szczegóły informacji

XIX/98/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XX

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2020-05-28

Data podjęcia/podpisania: 2020-05-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 2508, opublikowano dnia: 2020-06-10

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok

Na podstawie:

        Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.258.842,05 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 46.415.183,12zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.997.130,58 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 1.843.658,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 215.817,40 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.459.633,00 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 45.213.064,31 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 40.524.066,79zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.510.533,73  zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.013.533,06  zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 602.011,00  zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.492.529,51 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.412.457,01 zł,
   5. obsługa długu 182.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 3.246.568,69  zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  3.226.568,69  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 253.902,82  zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 20.000,00 zł
 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.
 5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
 7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  200.790,95 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 25.505,17 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 175.285,78 zł.
 8. Przychody budżetu wyniosą 1.200.790,95 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Halina Faj                 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-15 09:19:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-15 09:35:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-15 09:35:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony