ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XX/101/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XX/101/2020

Szczegóły informacji

XX/101/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XX

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2020-06-05

Data podjęcia/podpisania: 2020-06-05

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 2760, opublikowano dnia: 2020-06-24

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok

Na podstawie:

       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

 
 § 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.308.940,65 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 46.461.918,12zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.997.130,58 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 1.847.022,53 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 215.817,00 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.541.144,18 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 45.259.799,31 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 40.570.801,79 zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.518.333,73 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.052.468,06 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 602.011,00 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.492.529,51 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.412.457,01 zł,
   5. obsługa długu 182.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 3.281.344,87  zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  3.261.344,87  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 260.629,00  zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 20.000,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  6.379.347,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6  do niniejszej uchwały.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9  do niniejszej uchwały.
 8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  232.203,53 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 56.917,75 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 175.285,78 zł.
 9. Przychody budżetu wyniosą 1.232.203,53 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie              
Halina Faj                   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-16 07:46:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-16 07:51:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-24 09:55:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony