ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 88/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 88/2020

Szczegóły informacji

88/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2020-08-18

Data podjęcia/podpisania: 2020-08-18

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok

Na podstawie:

        Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), oraz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK 216/2020, FK 215/2020, FK 214/2020 oraz FK 212/2020, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.696.326,46 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 46.849.303,93 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.057.780,58 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 1.847.022,53 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 215.817,00 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.928.529,99 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 45.647.185,12 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 40.897.537,60zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.729.435,73 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.168.101,87 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 602.011,00 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.492.529,51 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.473.107,01 zł,
   5. obsługa długu 182.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 3.281.344,87  zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  3.261.344,87  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 260.629,00  zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 20.000,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  6.559.773,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
 5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości  232.203,53 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłychw wysokości 56.917,75 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 175.285,78 zł.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
 
Starosta              
Marzenna Supranowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-18 13:06:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-18 13:09:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-18 13:09:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony