ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/111/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/111/2020

Szczegóły informacji

XXII/111/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2020-08-27

Data podjęcia/podpisania: 2020-08-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 3547, opublikowano dnia: 2020-08-31

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 rok

Na podstawie:

       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869), Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

 § 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.708.526,46 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 46.861.503,93 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.057.780,58 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 1.847.022,53 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 215.817,00 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.940.729,99 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 45.659.385,12 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 40.909.737,60zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.734.435,73 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.175.301,87 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 602.011,00 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.492.529,51 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.473.107,01 zł,
   5. obsługa długu 182.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 3.281.344,87  zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  3.261.344,87  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 260.629,00  zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 20.000,00 zł
 3. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 232.203,53 zł,  źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 56.917,75 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 175.285,78 zł.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie                 
 
   Adam Roczniak                  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-31 08:46:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-31 08:57:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-31 11:17:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony