ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/149/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1801N (działka nr ewid. 186/2 w obrębie 19 Przystań – Stawki)
Nr aktu prawnego
XXXI/148//2021
Status
Uchylony
Lp: 13
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie
Nr aktu prawnego
XXXI/147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
przyjęcia bilansów za 2020 rok
Nr aktu prawnego
132/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2021 roku
Nr aktu prawnego
131/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. J. Bema do działania w imieniu powiatu w związku z realizacją w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie projektu w ramach programu ERASMUS+
Nr aktu prawnego
130/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
129/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
128/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwot do naliczenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2021
Nr aktu prawnego
127/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału kwoty przeznaczonej na Stypendia Powiatu Węgorzewskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na rok 2021
Nr aktu prawnego
126/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji