ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Węgorzewie za 2020 rok
Nr aktu prawnego
125/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/146/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet radnych Rady Powiatu w Węgorzewie
Nr aktu prawnego
XXX/145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2023”
Nr aktu prawnego
XXX/143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2025”
Nr aktu prawnego
XXX/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXX/141/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XXX/140/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-03-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Nr aktu prawnego
124/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powiatowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021
Nr aktu prawnego
123/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji