ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
122/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wewnętrznej na terenie gminy Pozezdrze (działka nr 6/22), celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1801N (działka nr ewid. 186/2 w obrębie 19 Przystań – Stawki), celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
120/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
119/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2021– 2026
Nr aktu prawnego
XXIX/139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/138/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19
Nr aktu prawnego
XXIX/136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
118/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
117/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji