ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 79420
Dane kontaktowe 38316
Zadania Wydziałów 40153
Ewidencje i Rejestry 11332
Rada Powiatu 47
Skład Rady 52036
Komisje 18280
Uchwały Rady 2713085
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 87509
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 15202
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 148068
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 59294
Interpelacje i zapytania radnych 5123
Zarząd Powiatu 25100
Skład Zarządu 17066
Uchwały Zarządu 2486405
Zamówienia publiczne 251907
Plan Zamówień Publicznych 18857
Zamówienia do 30 000 Euro 83364
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 475512
Akty prawne 2399012
Uchwały Rady Powiatu 2506785
Uchwały Zarządu Powiatu 2473919
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 37949
Budżet 27965
Sprawozdania 78980
Wykaz mienia 13713
Oświadczenia majątkowe 17518
2020 Rok 2851
2019 Rok 7995
2018 Rok 15592
2017 Rok 14872
2016 Rok 13417
2015 Rok 36630
2014 Rok 32465
Strategie, raporty, opracowania 44294
Konsultacje 5460
Raport o stanie powiatu 2334
Ochrona środowiska 14573
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 20944
Dom Pomocy Społecznej 13065
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9805
Powiatowy Dom Samopomocy 6389
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 22245
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 6910
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 8001
Zespół Szkół Zawodowych 6296
Zespół Szkół Ogólnokształcących 8682
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 17552
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6535
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 27035
Zasady współpracy 30968
Konkursy Ofert 136145
Sprawozdania 20172
Konsultacje społeczne 21441
RDPP 8478
ZES 3485
Stowarzyszenia 6811
Fundusze unijne i granty 23527
Kontrole 8923
Kontrola zarządcza 31036
Audyt wewnętrzny 13140
Schemat procedur kontroli 3087
Kontrole zewnętrzne 1185
Kontrole Komisji Rewizyjnej 313
Biuro Rzeczy Znalezionych 37095
Wybory samorządowe 2010 17570
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 20700
Wybory samorządowe 2014 7658
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 16085
Wybory samorządowe 2018 13247
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 8328
Dostęp do Informacji publicznej 20435
Zgłoszenia budowy 73829
Petycje 18139
Starostwo Powiatowe 12144
Rada Powiatu 3511
Działalność lobbingowa 8733
Nieodpłatna pomoc prawna 21585
Dostępność 2037

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5263
Strona główna 52955
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1782389
Redakcja Biuletunu 4601
Adres Redakcji 6813
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8214
Mapa serwisu 4618
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17138

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 473472
Informacje o naborze 242422
Zamówienia publiczne 347444
Przetwarzanie danych osobowych 8808
« powrót do poprzedniej strony