ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Węgorzewski 51
Starostwo Powiatowe 82107
Dane kontaktowe 38618
Zadania Wydziałów 42319
Ewidencje i Rejestry 11792
Rada Powiatu 47
Skład Rady 53988
Komisje 19396
Uchwały Rady 2926358
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu i Komisji stałych 95116
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji stałych 16720
Informacje, programy, sprawozdania przyjęte przez Radę Powiatu 167584
Protokoły przyjęte przez Radę Powiatu 66630
Interpelacje i zapytania radnych 5955
Zarząd Powiatu 25743
Skład Zarządu 17925
Uchwały Zarządu 2687112
Zamówienia publiczne 267129
Plan Zamówień Publicznych 20055
Zamówienia do 30 000 Euro 87096
Procedury załatwiania spraw 142
Wydziały / Stanowiska 507456
Akty prawne 2585562
Uchwały Rady Powiatu 2708652
Uchwały Zarządu Powiatu 2666820
Dziennik Ustaw 2
Monitor Polski 2
Prawo Miejscowe - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 72
Majątek i finanse 910
Projekt Budżetu 40429
Budżet 30146
Sprawozdania 86110
Wykaz mienia 14764
Oświadczenia majątkowe 17518
2021 Rok 145
2020 Rok 3918
2019 Rok 8672
2018 Rok 16745
2017 Rok 15652
2016 Rok 14048
2014 Rok 34471
2015 Rok 38844
Strategie, raporty, opracowania 47181
Konsultacje 5774
Raport o stanie powiatu 2865
Ochrona środowiska 15286
Jednostki organizacyjne 7854
Powiatowy Urząd Pracy 21807
Dom Pomocy Społecznej 13822
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10476
Powiatowy Dom Samopomocy 6674
Szpital Powiatowy w Węgorzewie 23472
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7220
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 8263
Zespół Szkół Zawodowych 6554
Zespół Szkół Ogólnokształcących 9150
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach 18585
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7085
Organizacje pozarządowe 660
Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego 28138
Zasady współpracy 33141
Konkursy Ofert 145136
Sprawozdania 21703
Konsultacje społeczne 23320
RDPP 9219
ZES 3774
Stowarzyszenia 7473
Fundusze unijne i granty 24874
Kontrole 9274
Kontrola zarządcza 32936
Audyt wewnętrzny 14211
Schemat procedur kontroli 3295
Kontrole zewnętrzne 1459
Kontrole Komisji Rewizyjnej 368
Biuro Rzeczy Znalezionych 39388
Wybory samorządowe 2010 18249
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 21781
Wybory samorządowe 2014 7910
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 16967
Wybory samorządowe 2018 14139
Powiatowa Komisja Wyborcza w Węgorzewie 9163
Dostęp do Informacji publicznej 21485
Zgłoszenia budowy 81399
Petycje 18518
Starostwo Powiatowe 14714
Rada Powiatu 4378
Działalność lobbingowa 9652
Nieodpłatna pomoc prawna 23833
Dostępność 2845

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 5413
Strona główna 57295
Strona internetowa Powiatu 49
Rejestr zmian 1899602
Redakcja Biuletunu 4758
Adres Redakcji 7251
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8527
Mapa serwisu 4774
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18313

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 507430
Informacje o naborze 261561
Zamówienia publiczne 363955
Przetwarzanie danych osobowych 9417
« powrót do poprzedniej strony