ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1/ Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie 2/ Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 293 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 21.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 3 - zobowiązanie p.3 (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych, oświadczenie (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy (DOC, 170 KiB)
 • Załącznik nr 6.1 projekt budowlany (PDF, 9.4 MiB)
 • Załącznik nr 6.2 Pr. zagosp. terenu (PDF, 15.5 MiB)
 • Załącznik nr 6.2 projekt ogrodzenia (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 6.3 STWiOR (PDF, 15 MiB)
 • Załącznik nr 6.4 przedmiar ogrodz. i LED (PDF, 234 KiB)
 • Załącznik nr 6.4 przedmiar (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 6.5 Pozwolenie (PDF, 841.8 KiB)
 • Zał. nr 7.1 Projekt budowlany (PDF, 6.2 MiB)
 • Zał. nr 7.2 STWiOR (PDF, 13 MiB)
 • Zał. nr 7.3 przedmiar LED (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. nr 7.3 Przedmiar (PDF, 93.6 KiB)
 • Zał. nr 8 link do postępowania i ID (DOCX, 13.4 KiB)